HOE MARSHAL WORDEN

Vanaf de leeftijd van 16 jaar is het mogelijk om BK (minderjarige) te worden.
Bijzonder bij de BK (minderjarige) is dat hij verplicht een attest moet voorleggen van ouderlijke toestemming en Hij kan niet stagiair Marshal worden vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
site6
Het is mogelijk om zich in te schrijven in een ploeg als stagiair BK. Aan het einde van de stage kan hij / zij, met toelating van zijn PO, en mits het behalen van de minimale aanwezigheid op maximaal twee jaar tijd van wedstrijden, kan hij / zij een cursus volgen aan het einde van het seizoen waarvan hij zijn licentie nummer C krijgt.
In geval van afwezigheid, is het mogelijk om een ander jaar als stagiair te volgen.

Na enkele jaren, kan hij een examen doen om een B licentie te krijgen (adjunctpostoverste) en daarna een A licentie (postoverste).

Elke Marshal wordt uitgenodigd door zijn PO op de wedstrijden. De PO informeert de “chef de file” over het aantal ingeschreven BK.
Als je geen postoverste kent, dan kan je aan het secretariaat van het bureau vragen om u toe te voegen in een ploeg van uw moedertaal, door een eenvoudige e-mail of je kiest een ploeg waar de PO niet ver van uw woonplaats woont (zie contact sectie).