BUITENLAND

Buitenlandse baancommissaris? klik hier

U bent baancommissaris en u wenst deel te nemen aan een wedstrijd in het buitenland.

U moet dan WORD PDF dit document vervolledigen en per mail.

Om deel te nemen aan een wedstrijd in het buitenland met de rechten van een belgische licentie is het voorafgaandelijk bekomen van een toestemming van RACB Sport verplicht.

Ten andere, deze toestemming zorgt voor de dekking van de verzekering van RACB Sport, teneinde u te verzekeren tijdens het traject en duur van deze wedstrijd.

U zal een geschreven toestemming ontvangen die voor te leggen is aan de verantwoordelijke van de proef aan welke u zal deelnemen.

Indien meerdere commissarissen zich inschrijven aan een proef moet u slechts 1 document voor de gehele groep vervolledigen op voorwaarde dat voor elke deelnemer naam, voornaam en nummer van licentie vermeld is.

De termijn voor ontvangst van deze toestemming is ongeveer 4 weken.
 

U bent buitenlandse baancommissaris en wenst deel te nemen aan een race opgenomen in de kalender van RACB Track Marshals.

Einddatum voor inschrijvingen : zie kalender.

Gelieve dit formulier (1/race) in te vullen, of te klikken op de uiterlijke inschrijvingsdatum in de kalender. Gelieve ook de statement (1/jaar) terug te sturen via mail of deze mee te brengen bij de race

Alhoewel men het maximum doet om de wensen van de buitenlandse commissarissen na te komen, kan RACB Track Marshals niet garanderen dat u zal ondergebracht worden op dezelfde post als de Belgische ploeg van uw voorkeur.

U kan de afspraakplaats en het u bekomen door te klikken op de naam van een race in de kalender

AANDACHT : de verzekering van RACB Sport dekt niet de buitenlandse commissarissen, die geen Belgische licentie hebben
U moet gedekt zijn door een verzekering van uw nationale sportieve vereniging of door uw eigen verzekering.
Indien nodig kan u een email sturen naar Mr Robby Wuyts die een verzekeringsvoorstel doet voor de proef voor dewelke u wenst deel te nemen.