WIE, WAT, WAAR ?

site2
Deze bladzijde is een samenvatting van gegeven informatie in de syllabus en de statuten van RACB Track Marshals.


Wie ?

De RACB Track Marshals is een van de uitvoerende comités van de RACB (Royal Automobile Club of Belgium).
Deze is samengesteld uit een bureau en marshals die onder het statuut vrijwilliger werken.
U vindt meer informatie over de andere commissies op de site van de RACB.

site1
Waar ?

De personen die werken voor de RACB Track Marshals zijn enkel actief op het niveau van de afgesloten circuits gedurende nationale en internationale wedstrijden erkend door de FIA.
De werkruimte van de marshal bevat de piste zelf, maar ook de omgeving evenals de servicetoegang. De Track Marshals grijpen niet in, in het gedeelte dat is voorbehouden voor het publiek of de standen.

Wat ?

De Marshals zijn verantwoordelijk voor de signalering aan de piloten maar ook zijn ze de ogen van de koersdirecteur. Ze gaan op interventie in geval van ongeval, om ervoor te zorgen dat de piste in een goede staat blijft gedurende de wedstrijden.

Het Bureau is verantwoordelijk voor de relatie tussen de Marshals en de organisator van het evenement en andere belanghebbenden in het verloop van het evenement.

Hoe ?

De Marshals worden verdeeld over de posten op het circuit.
Elke post vertegenwoordigt een toegewezen zone waarin de ploeg van Marshals werkzaam is tijdens een evenement.
Om afwisseling te krijgen , zal de toegewezen post voor de ploeg van Marshals, bij elk evenement, steeds wisselend zijn.
Anderzijds, zal een ploeg , altijd samengesteld zijn door dezelfde Marshals en dit ter bevordering van de groepsgeest en het teamwerk.
site3De signalisatie naar de piloten wordt gedaan door vlaggen van verschillende kleuren, deze kunnen vervangen worden door lichtsignalisatie bij nachtproeven.
Het contact tussen de postoverste en de koersdirectie gebeurt met behulp van een radio en een telefoon.
Gedurende de interventies, zullen de Marshals brandblussers, riemen, borstels, absorberende producten, enz. gebruiken. Indien nodig, kan de PO de hulp inroepen van reddingsvoertuigen (4 x 4 of medische).

Het Bureau benoemt een “chef de file” voor elke wedstrijd.
De “chef de file” neemt deel aan de voorbereidende vergaderingen voor het evenement, nodigt de ploegen van Marshals uit door hun PO, doet de postverdeling.
Tijdens het evenement, blijft hij ter beschikking van de Marshals voor vragen en zal eveneens de PO helpen als er een BK gewond is.

Het Bureau is de vertegenwoordiger van de BK bij de RACB Sport en organisatoren en dit gedurende het hele jaar. Het Bureau is samengesteld uit voormalige Marshals.

Opleiding

Vanaf de eerste dag, is de kandidaat Marshal geïntegreerd in een ploeg. Hij zal opgeleid worden door de meest ervaren mensen van deze ploeg gedurende een jaar.
site4
Gedurende zijn carrière, zal de BK bijkomende opleidingen kunnen krijgen. Deze zijn een ondersteuning van zijn opgedane ervaring. Dit kunnen blusoefeningen zijn, eerste zorg of andere georganiseerd door RACB Sport. Hij zal deze ervaring zeker overbrengen aan de nieuwe leden van zijn ploeg.
Elke dag van het evenement begint met een briefing waarop de PO uitgenodigd zijn. Tijdens deze briefing, zal de koersdirecteur of zijn adjunct, de bijzondere kenmerken van elke wedstrijd toelichten. De veiligheid van de Marshals zelf, is natuurlijk het punt waar iedereen zijn hoogste prioriteit aan geeft.